site:> Saint Josse frz > Églises et chapelles > D Alemagne > H... > Heilbronn   

Heilbronn

G. Hoffmann berichtet (1932), dass in 74072 Heilbronn auf dem Friedhof eine St. Joskapelle steht.