Sie sind hier:> St. Jodok dt > Liturg. Bausteine > Lieder aus... > Slowakei > Lechnica   

Piesen k sv. Jodokovi, patrónovi

1. Vecnou slávou dnes zdobený,
Svätý Jodok bud' uctený.
Kto ti spieva dnes na pocest'
Bozie divy velebi.

Ref.:
Ó, svätý Jodok, ty si patrón nas,
pros za nás!
Chrán z neba Lechnicu i Klastor nás
v kazdý cas.

2. Zapal' vieru v kazdej dui,
kde tvoj pohl'ad zlobu tui.
Zapál' v nás lásky plamene,
daj nám z neba znamenie.

Ref.

3. Ty si zorou na úsvite,
vyplejze nám kúkol' v zite.
Daj nech v cnostiach vzdy rastieme,
bodliac v poli vytneme.

Ref.

********************************************

Ó, sväty Jodok, ty si patrón ná,
Ó, svätý Jodok, ty si patrón ná,
Oroduj, oroduj, oroduj nás!

Ò, svätý Jodok, pros v nebi za náx,
Ò, svätý Jodok, pros v nebi za nás,
Oroduj, oroduj, oroduj nás!